Üldist

1. Osavõtt matkast toimub osalejate omal vastutusel. Korraldajad osalejate tervislikku seisundit ei hinda ning selle eest ei vastuta.

2. Silmnähtavalt joobes ning sellega endale ja teistele ohtlikuna tunduvate osalejate rajale pääs keelatakse.

3. Matk toimub avalikel ja erateedel ning -territooriumitel. Juhinduda tuleb liikluseeskirjadest. Korraldajad tuletavad meelde, et jalakäija on kohustatud kasutama pimedas või halva nähtavusega ajal liigeldes helkurit või helkurvesti! Soovitav on kaasa võtta taskulamp. Osalejad on kohustatud hoidma korda ja puhtust kogu oma teekonnal - prügi tuleb visata selleks ettenähtud kohta.

4. Elamute läheduses tuleb kinni pidada öörahu tingimustest!

5. Võistkond peab kõigist rajal toimunud vahejuhtumitest viivitamata teavitama korraldajat. Selleks tuleb vähemalt võistkonna esindajal salvestada oma telefoni korraldajate mobiiltelefoni number.

6. Väiksemate vigastuste tarbeks on igas punktis esmaabivahendid, suurematest vigastustest tuleb viivitamata teavitada korraldajaid või üldisel hädaabinumbril 112.

 

Osalemine

1. Võistkonna suurus on 2 kuni 7 osalejat. Võistkonnad võivad olla nii mees-, nais- kui segavõistkonnad. Võistlejate ohutuse huvides ei ole lubatud startida üksikul võistlejal.

2. Osalejate vanus peab olema vähemalt 18 aastat. Alaealise osalemine võistlusel on lubatud ainult vanema poolse saatmisega või kirjaliku nõusolekuga. Võistkonnas peab olema iga alaealise kohta vähemalt üks täisealine, kes tema eest vastutab kogu ürituse kestel.

3. Võistlusele registreerimine toimub eelregistreerimisena läbi MTÜ Elamushetked kodulehe (http://elamushetked.ee/registreerimine) kuni 22. augustini 2023 või kuni kohtade täitumiseni.

4. Osavõtutasu tasumine pangaülekandega arve alusel. Eelregistreeritud võistkondade registreerimise kinnitab osalustasu laekumine MTÜ Elamushetked arveldusarvele nr EE502200221055514870 (Swedbank). Osalustasu peab olema laekunud hiljemalt 22. augustiks 2023.

5. Enne starti võistkonnaga liituvast või rajal sellest lahkuvast osalejast tuleb teavitada hiljemalt kontrollpunktis või finišis. Võistkonnast lahkunud osalejat hiljem võistkonda tagasi ei arvestata.

6. Võistkondade rajale pääs toimub kinnitatud registreeringute (st osavõtutasude laekumise) järjekorra alusel. Võistkondi teavitatakse nende stardiajast registreerumise tähtajale järgneval päeval. Stardimaterjalide väljastamine toimub kohapeal enne starti igale võistkonnale individuaalselt.

 

Rajal

1. Võistluse start ja finiš on Kivimäe Turismitalus, Taagepera külas, Tõrva vallas, Valgamaal.

2. Raja kaardi saavad osalejad kätte koos stardimaterjalidega.

3. Trass on tähistamata, v.a. vahepunktid, mis on tähistatud minimaalselt maastikust selgesti eristatavate tähistega.

4. Trassil liiklemine toimub ainult jalgsi. Sõiduvahendite (nt auto, mootorratas, mopeed, jalgratas jm) kasutamine edasiliikumise kiirendamiseks ja hõlbustamiseks on keelatud. Reeglit eiranud võistkond diskvalifitseeritakse. Teise võistleja kandmine ei ole keelatud.

5. Kui vahepunkti jõuab samal ajal rohkem kui üks võistkond, sooritavad võistkonnad ülesanded vahepunkti saabumise järjekorras.

6. Võistkonna finišeerumisajaks märgitakse võistkonna viimase osaleja finišijoone ületamise aeg.

7. Finišeeruma peab võistkonnas vähemalt 2 liiget.

 

Arvestus

1. Paremusjärjestust peetakse kontrollpunktides sooritatud ülesannete tulemuste alusel.

2. Finišis võrdsete punktide korral selgitab paremusjärjestuse raja läbimise, sh ülesannete sooritamise, kiirus.

 

Autasustamine

1. Raja läbinud kolme parimat võistkonda autasustatakse diplomite ja auhindadega.

2. Korraldajad võivad anda eriauhinna kõige erilisemale ja silmapaistvamale võistkonnale.

 

Protestid

1. Protest teiste võistlejate, võistkondade, korralduse, ajavõtu jm kohta tuleb protestival võistkonnal edastada korraldajatele hiljemalt 15 minutit pärast viimase võistkonna finišeerumist. Protesti esitamise tasu on 20 eurot, mis tagastatakse võistkonnale protesti rahuldamisel.

2. Hilisemaid proteste võistluse osas ei menetleta.